Privacy policy

Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du använder våra tjänster.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi kan samla in följande personuppgifter från dig:

Namn och kontaktuppgifter, såsom din e-postadress och telefonnummer
Demografisk information, såsom din ålder och kön
Övrig information som du frivilligt delar med oss
Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för att:

Tillhandahålla våra tjänster till dig
Skicka information om våra tjänster och marknadsföring
Förbättra våra tjänster och din upplevelse av dem
För att uppfylla våra rättsliga skyldigheter
Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter med tredje part utan ditt samtycke, förutom i följande fall:

Om det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut
Om vi anlitar tredjepartsleverantörer för att hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster
Om vi behöver skydda våra rättigheter eller egendom
Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, oavsiktlig förlust eller förstörelse.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till, rättelse av eller radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att vi begränsar behandlingen. Om du vill utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges nedan.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som de samlades in för, eller så länge som det krävs enligt lag.